Plastifikacija

- Usluga elektrostatske plastifikacije metalnih predmeta u svim bojama po RAL-u do dužine 3 metra.

- u proizvodnji koristimo prah za plastifikaciju tvrtki TIGER i Akzo Nobel - Interpon
Kratki opis procesa:
- predmeti se odmašćuju sa sredstvom za odmašćivanje i fosfatiranje nakon čega se suše u peći na temperaturama do 180° C
- na odmašćene i osušene predmete ručnim uređajem elektrostatski de nanosi sloj praha nakon čega se predmeti peku u peći 7-40 min na temperaturam 160-200° C ovisno o veličini i količini predmeta