Tvrtka Blažević d.o.o. osnovana je i rgistrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu 1990. godine.
Bavimo se proizvodnjom predmeta od INOX-a, aluminija, mesinga i plastičnih materijala.
Proizvodni program:
- parkovne klupe od INOX-a raznih dimenzija sa i bez naslona i u kombinaciji sa drvom
- rukohvati za vrata raznih dimenzija i oblika od INOX-a, aluminija, mesinga i drva
- plastične termoformirane kutije za otpadne baterije, stare lijekove CD i DVD diskove i zaštitne kutije za vatrogasne aparate S3, S6 i S9
- sve vrste reklama i natpisa
- sve vrste panoramskih prometnih ogledala i nadzornih ogledala i kugli
LINKOVI: